จำหน่ายผลิตภัณฑ์โสม เขากวางอ่อน เกรดพรีเมี่ยมมากว่า 12 ปี ได้รับการรับรองมาตราฐานความปลอดภัย ISO, FDA, GMP

โทรศัพท์ 065 546 2588

การเพราะปลูกโสมเกาหลี

บนคาบสมุทรเกาหลี โสมขึ้นอยู่ทั่วประเทศ ละหว่างละติจูดเหนือที่ 33 และ 48 องศา โสมขึ้นเองตามธรรมชาติ บนเทือกเขาเทเบก และในภูเขาลึกหลายแห่ง ที่บริเวณตอนเหนือของ คาบสมุทร โดยทั่วไป หันหน้าไปทางเหนือหรือตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ความสูง 100-800 เมตร เหนือน้ำทะเล ในเกาหลีใต้ บริเวณเพราะปลูกที่ดีที่สุดอยู่ระหว่างละติจูดเหนือที่ 36-38 อาศา แต่ถ้าสภาพดินและพื้นที่ปลูกเหมาะสมโสมก็ปลูกได้ในทุกพื้นที่ เกาหลีตั้งอยู่ที่ศูนย์กลางของซีกโลกเหนือ ซึ่งมีสภาพดินและภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อมเหมาะแก่

การเจริญเติบโตของโสม

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์อย่างหนึ่งของโสมคือ มีความต้องการที่สภาพแวดล้อมเฉพาะสูงมาก ถ้าต้องการให้การเพราะปลูกประสบผลดีการทำให้โสมปรับตัวได้ในสภาพแวดล้อมใหม่ที่แตกต่าง ไปจากเดิมเป็นเรื่องที่ทำได้ยากเมื่อนำมาปลูก รูปร่างคุณภาพ และประสิทธิผลจะแตกต่างจากโสมที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ ด้วยเหตุปัจจัยเหล่านี้ เกาหลีจึงได้รับการพิสูจน์แล้วว่า เป็นพื้นที่ที่ดีที่เหมาะสำหรับการปลูกโสม และโสมเกาหลีก็ได้รับ การพิจารณาให้เป็นโสมที่ดีที่สุดในโลก

สภาพแวดล้อมในธรรมชาติสำหรับโสม

การสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อเพราะปลูกโสมให้คล้ายคลึงกับสภาพแวดล้อมในธรรมชาติ ของโสมป่า ต้องการปัจจัยต่างๆ ที่ใกล้เคียงดังต่อไปนี้

ภูมิอากาศ

อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 0.9 องศา – 13.9 องศา 20-25 องศาในฤดูร้อน หากอุณหภูมิสูงขึ้นเกิน 35 องศา จะเกิดความเสียหายทางสรีรวิทยา ปริมาณฝนตลอดปี ควรเป็น 700-2,000 มิลลิเมตร ปริมาณที่เหมาะสมที่สุดคือ 1,000-1,300 มิลลิเมตร ต้องการหิมะตกเป็นครั้งคราว

ความต้องการแสง

โสมเป็ฯพืชชอบแสงปานกลาง ต้องหลีกเลี่ยงไม่ให้รับแสงโดยตรง การกระจายแสงที่เหมาะสมคือ ⅛ – 1/13

ดิน

ดินที่มีปริมาณไนโตรเจนไม่มากเกินไป (ต่ำกว่า100ppm) กรดฟอสฟอริค (70-200ppm) และเบสทดแทนในปริมาณที่เหมาะสม (ด่าง 0.2-0.5me/100g, ปูนขาว 2.0-4.5me/100g,แมกนีเซียม 1.0-3.0me/100g) จะดีที่สุด สภาพของกรด-ด่างของดินที่เหมาะสม คือ ค่าพีเอช 5.0-6.0 ตำแหน่งภูมิประเทศ พื้นที่ค่อยๆ ลาดลงต่ำ หันหน้าไปทางเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือจะดีที่สุด แม้จะเป็นพื้นที่ราบ หากมีการระบายน้ำดีก็จัดว่าเหมาะสม ดินอุดมซุยอินทรีย์ คล้ายคลึงกับสภาพแวดล้อมในธรรมชาติของโสม นับวาจำเป็น สภาพดินที่ต่างไปจากสภาพธรรมชาติมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีการใช้ปุ๋ยเคมี ปริมาณ มาก จะไม่ให้ผลผลิตโสมที่มีคุณภาพ

การเจริญเติบโตและวงจรชีวิตของโสมเกาหลี

การปลูกโสมตั้งแต่เริ่มต้นจนกว่าจะเก็บเกี่ยวได้ต้องใช้ระยะเวลา 4-6 ปี เมื่อเสร็จสิ้นการเก็บเกี่ยวโสมแล้ว พื้นที่ที่เคยปลูกโสมนั้นจะต้องปล่อยทิ้งไว้นานถึง 15 ปี ไม่สามารถปลูกโสมได้อีก จะต้องปลูกพืชพวกถัวเหลืองที่ซึ่งจะคืนความสมบูรณ์ให้แก่ดินแปลง นั้น ซึ่งแสดงว่ารากโสม ได้ดูดสารอาหาร แร่ธาตุต่างๆ ไปจากดินอย่างมากมายเลยทีเดียว

ลักษณะจำเพาะสำหรับการเจริญเติบโตของโสมเกาหลี

  1. บริเวณที่สามารถจะทำการเพราะปลูกโสมเกาหลีได้นั้น จะต้องเป็นบริเวณที่มีอุณหภูมิ แตกต่างกันมากถึง 50 องศาเซลเซียส ซึ่งในฤดูหนาว อุณหภูมิประมาณ -15 องศา และในฤดูร้อน อุณหภูมิประมาณ +25 องศา โดยจะพบคุณลักษณะเช่นนี้เฉพาะเกาหลี บริเส้นขนานที่ 38 เท่านั้น
  2. ก่อนที่จะปลูกโสมจะต้องเวลาในการเตรียมดิน 1 ปี โดยการไถกลบดินประมาณ 15 ครั้ง กลบไปกลบมา แล้วโปยถัวเหลืองลงไปหมักให้เป็นปุ๋ยในดิน
  3. การเพาะเมล็ดโสมในแปลงเพาะชำ ซึ่งเมล็ดโสมจะใช้เวลา 20 วัน ในการแตกเปลือกและ พร้อมออกราก โดยจะใช้เวลาในการเพาะชำนี้ 1 ปี ก็จะได้ต้นกล้าโสม
  4. จากนั้นเอาต้นกล้าอายุ 1 ปี ไปลงปลูกบนแปลงปลูกอีก 4 ปี โสมก็จะเติบโตและเริ่มออกดอก
  5. ช่วงระยะเวลา 3 ปีแรก จะต้องพยายามไม่ให้โสมออกดอก เพราะจะทำให้สารชาโปนิน (จินเซนโนไซด์) รั่วไหลไปที่ดอก
  6. ระยะปีที่ 5 รากและรำต้นโสมจะโตเร็วมากทางด้านความสูง ซึ่งคล้ายกับการเติบโตของมนุษย์ ช่วงวัยรุ่นอายุ 15-20 ปี
  7. ระยะปีที่ 6 รากและรำต้นโสมจะขยายออกด้านข้าง (อ้วน) แต่ความหนาแน่นจะลดลง

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *