จำหน่ายผลิตภัณฑ์โสม เขากวางอ่อน เกรดพรีเมี่ยมมากว่า 12 ปี ได้รับการรับรองมาตราฐานความปลอดภัย ISO, FDA, GMP

โทรศัพท์ 065 546 2588

ซาโปนิน จินเซนโนไซด์ สารสำคัญในโสมเกาหลี

ต้นปี 1854 Garriques แห่งสหรัฐอเมริกาได้แยกส่วนซาโปนิน (saponin) ออกมาจากโสมอเมริกัน (Panax quinquefolium L.) และตั้งชื่อว่า “พานาควิออน” (panaquion) ราวศตวรรษถัดมาในปี 1957 ดร. I.I Breakhman นักวิทยาศาสตร์ชาวรัฐเซียได้ตีพิมพ์เอกสารชื่อ Panax ginseng (เจนเซน) (Zhen-Shen) ในเอกสารนี้เขาเสนอว่า ซาโปนอน (saponon) เป็นส่วนประกอบที่ออกฤทธิ์ของโสม นอกจากนี้ เขายังเสนอทฤษฎีอะแดปโตเจนซึ่งกล่าวว่า ส่วนประกอบที่ออกฤทธิ์ของโสมเกาหลีบรรเทาอาการอ่อนเพลียช่วยให้ร่างกายกระปรี้กระเปร่าได้อย่างไร ส่วนประกอบที่ออกฤทธิ์นี้เรียกว่า “อะแดปโตเจน” (adaptogen) หลังจากนั้นไม่นาน นักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่น ดร. ชิบาตะ โชจิและ ดร. ทานานกะโอซามุ ก็ได้สกัดและศึกษาคุณสมบัติของซาโปนินและส่วนประกอบอื่นๆ คือ จินเซนโนไซด์ขนิดต่างๆ จากโสมเกาหลีผลงานของทั้งสองเป็นบันไดสู่ความก้าวหน้าของงานวิจัยเรื่องโสม

ต้นปี 1960 ได้มีการพยายามหาทางพิสูจน์สารสำคัญในรากโสมว่ามีอะไรบ้าง โดยคณะนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยมอสโคว์ นำโดย ศาสตราจารย์เอ็ลยายาก็อฟ และคณะของศาสตราจารย์ชิบาตะ แห่งกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น หลังจากการใช้เทคนิคการวิเคราะห์ที่ทันสมัยก็พบว่า ในรากโสมเกาหลีมีสารประกอบที่เรียกว่า ซาโปนิน ไกลโคไซด์ (Saponin Glycosides)

ซาโปนิน ไกลโคไซด์ 

เป็นสารที่มีลักษณะเป็นกรดผสมด่างก่อตัวจากโมเลกุลของน้ำตาลเกาะติดกับโมเลกุลเทอร์ปินอยด์ สารประกอบไกลโคไซด์เหล่านี้จะมีอยู่ตามส่วนต่างๆ ของโสม เช่น ใบ ดอก และเปลือกราก ซึ่งเป็นแหล่งก่อตัวของสารประกอบเหล่านี้ หลังจากนั้นมันก็จะถูกถ่ายไปเก็บไว้ในส่วนเนื้อของรากโสม โดยปริมาณของสารซาโปนินนี้จะเพิ่มตามช่วงอายุของรากโสม และจะมีสัดส่วนพอเหมาะพอดีให้ฤทธิ์ทางยาสูงสุดในช่วงที่ รากโสมมีอายุ 6 ปี ต่อมาสารประกอบไกลโคไซด์เหล่านี้ได้รับการตั้งชื่อโดยนักวิจัยชาวญี่ปุ่นซึ่งใช้ชื่อเรียกรวมกันว่า “จินเซนโนไซด์” (Ginseng + Saponin + Glycosides)

ชนิดของจินเซนโนไซด์ (Ginsenoside) 

เมื่อตรวจแยกวิเคราะห์ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์พบว่าในโสมมีสารจินเซนโนไซด์กว่า 29 ชนิดและมีฤทธิ์ที่แตกต่างกันไปเช่น ปกป้องเซลล์ประสาท ต่อต้านอนุมูลอิสระ ควบคุมกระบวนการสร้างเส้นเลือดใหม่ เป็นพิษต่อเซลล์ (Cytotoxicity) ซึ่งอาจนำไปใช้ในกระบวนการกำจัดเซลล์มะเร็งในยาบางชนิดได้

ตัวอย่างลักษณะเฉพาะของจินเซนโนไซด์

  • จินเซนโนไซด์ Rb1 ออกฤทธิ์โดยการส่งเสริมการทำงานของสารสื่อประสาทหลักในสมองและระบบประสาทส่วนกลาง เสริมสร้างระบบความจำป้องกันและลดความเครียด
  • จินเซนโนไซด์ชนิด Rg1 ช่วยคลายกล้ามเนื้อที่ผนังหลอดเลือดยับยั้งการแข็งตัวของผนังหลอดเลือด ทำให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้น ใช้กระตุ้นให้ร่างกายมีความตื่นตัว ทำให้สมองปลอดโปร่ง
  • จินเซนโนไซด์ชนิด Rg3 มีฤทธิ์ต่อระบบหมุนเวียนโลหิต ปรับระบบความดันของโลหิต ป้องกันหลอดเลือดแข็งตัว ช่วยละลายลิ่มเลือด คลายอาการอ่อนเพลีย

จินเซนโนไซด์ตัวกำหนดคุณภาพของโสม

จากการวิเคราะห์และตรวจพิสูจน์โสมในเชิงวิทยาการและเทคโนโลยี พบว่าสารจินเซนโนไซด์ที่สะสมอยู่ตามส่วนต่างๆ ของรากโสมมีสัดส่วนดังนี้

  1. ส่วนหัวและลำตัวราก 50-60%
  2. ส่วนรากแขนง 30-40%
  3. ส่วนรากฝอย 5-10%

นอกจากนี้ยังมีสารประกอบอื่นอีกมากมาย ที่พบในรากโสม ซึ่งจริงๆ แล้วไม่เพียงเฉพาะในรากโสมเท่านั้นที่มีประโยชน์ ในส่วนของใบ ดอก เมล็ด กิ่งก้านและลำต้น ทั้งหมดของโสมล้วนมีคุณค่าทางยา แต่ส่วนที่มีคุณค่ามากที่สุดคือ รากโสม การได้รับสรรพคุณโสมอย่างครบถ้วนนั้น ต้องนำส่วนของรากโสมที่สมบูรณ์ทั้งหมดมา รับประทาน ซึ่งประกอบด้วยหัวราก ลำตัวราก รากแขนง และรากฝอยเล็กๆ ทั้งหมด ซึ่งส่วนประกอบทั้งหมดของราก จะมีสรรพคุณทางยาไม่เหมือนกัน คือ

  • ส่วนของรากที่เป็นส่วนหัว ลำตัว ให้สรรพคุณด้านการกระตุ้น (หยาง = ร้อน)
  • ส่วนรากที่เป็นรากแขนง รากฝอย ให้สรรพคุณด้านการผ่อนคลาย (หยิน= เย็น)

ด้วยเหตุผลนี้จึงทำให้โสมเป็นพืชสมุนไพร ที่มีความขัดแย้งในตัวเอง กล่าวคือเนื่องจากโสม มีสารประกอบที่ให้สรรพคุณที่แตกต่างกันอยู่ 2 ด้าน เมื่อโสมเข้าสู่ร่างกาย โสมก็จะเข้าไปทำการปรับภาวะความสมดุลในร่างกาย โดยคุณสมบัติของสารสรรพคุณส่วนหนึ่งออกฤทธิ์ แต่อีกส่วนหนึ่งไม่ออกฤทธิ์ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับสภาวะร่างกาย ของแต่ละคน

เช่น คนที่มีภาวะความดันโลหิตสูง โสมจะทำหน้าที่ปรับความดันให้สู่ภาวะปกติ  ส่วนคนที่มีภาวะความดันต่ำ โสมจะทำหน้าที่ปรับสมดุลให้สู่สภาวะปกติเช่นกัน ด้วยคุณสมบัติดังกล่าว จึงทำให้โสมสามารถ ใช้บำรุง สุขภาพ ได้อย่างครอบจักรวาล และ ทำให้โสมได้รับการขนานนามว่า คือ “ราชันแห่งมวลสมุนไพร”

ทำไมโสมเกาหลีถึงมีคุณภาพดีที่สุด

ในปัจจุบันพบว่าโสมเกาหลีได้รับการยอมรับและความนิยมมากทั่วโลกเป็นผลมาจากการควบคุมคุณภาพโสมของรัฐบาลเกาหลีที่เข้มงวดด้วยความสำคัญของโสมที่ถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศรัฐบาลเกาหลีจึงได้เข้ามาควบคุมคุณภาพของโสมด้วยตัวเอง จึงทำให้โสมจากเกาหลีมีคุณภาพสูง

โสมเกาหลี มีสารประกอบที่สำคัญอยู่หลายอย่างทั้งมีวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิด สารสกัดที่สำคัญคือ ซาโปนิน จินเซนโนไซด์ เป็นสารประกอบธรรมชาติที่สำคัญที่สุด ซึ่งมีการศึกษาทดลองค้นคว้าทั้งในระดับห้องทดลองเกี่ยวกับฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาเพื่อนำมาใช้เป็นยาและอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายๆ ด้านและพบว่าโสมเกาหลีนั้น มีสัดส่วนของสารซาโปนิน จินเซนโนไซด์ที่เป็นประโยชน์มากที่สุด

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *